• 093.897.6663 | 1900636187
  • Tiếng Việt

Bảo mật

ORIENT SKINCARE & LASER CENTER CAM KẾT:

  • Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ chỉ nhằm mục đích theo dõi quá trình điều trị và chăm sóc khách hàng.
  • Các thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ tại chi nhánh 3 năm kể từ lần cuối cùng điều trị.
  • Toàn bộ dữ liệu của khách hàng đều được bảo mật theo quy định hiện hành của pháp luật, tuyệt đối không cung cấp cho đơn vị thứ 3 nếu như chưa nhận được sự đồng ý từ khách hàng.
My title